Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description


-  Tư vấn hướng dẫn sản xuất nhà máy theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như HALAL, ISO 22000:2018 .

-  Thảo luận và đưa ra ý kiến về những thay đổi cần đáp ứng tiêu chuẩn HALAL.

-  Theo dõi các chứng nhận HALALcủa nhà cung cấp.

-  Kiểm tra nhà xưởng theo kế hoạch tiến độ thực hiện quy trình Halal và các tiêu chuẩn khác của công ty

-  Theo dõi quá trình kiểm tra vệ sinh của các khu vực trong nhà xưởng.

-  Xây dựng kế hoạch đào tạo Halal cho công nhân viên công ty.

-  Xây dựng chương trình đánh giá nội bộ Halal cho công ty.

-  Thực hiện các báo cáo cập nhật hàng tháng, hàng quý, năm theo kế hoạch của phòng ban và của cấp trên.

-  Đại diện cho Công ty về trách nhiệm quy trình đã được giao.

-  Được đi đào tạo Halal bên ngoài để việc theo dõi và đưa kiến thức Halal vào công ty được tốt hơn.

Job Requirement


-      Là người Hồi Giáo. Từ 20 - 35 tuổi.

-      Tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, hoặc ngành nghề khác có liên quan.

-      Có kiến thức về hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000, HALAL, và các hệ thống liên quan.

-      Thành thạo các công cụ Microsoft office: Word, Excel, Power Point…

-      Có sức khỏe tốt, giao tiếp tốt, có ngoại hình. Nhanh nhẹn, chịu khó, hòa đồng, vui vẻ.

-      Có khả năng làm việc độc lập, nhiệt tình, tận tâm và chịu áp lực công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.